Štampa


Ako ste tražili impresivnu Premium štampu za Vaš Brend našli ste!

Da bi se biznis razvijao, potrebno je da se promoviše. Profesionalno obezbeđujemo široki spektar štampe Premium marketinškog materijala, od vizit karti, roll-up-ova, plakata, preko zidnih obloga i gravure.

56% mušterija vidi štampani marketing kao najpoverljiviji vid marketinga
Više od 3 na svaka 4 mala biznisa koristi štampani materijal u kombinaciji sa online marketingom
Skoro polovina ljudi koja dobije štampani materijal u pošti sačuva te materijale kao reference za budućnost