Pay Per Click


Prikažite oglase Vaših Premium proizvoda ili usluga baš kada ih klijenti traže!

PPC su platforme za oglašavanje. Pay Per Click oglašavanje direktno utiče na uočljivo pozicioniranje websajta prilikom pretraga i poboljšava generalnu optimizaciu sajta usled povećanja posećenosti. Google Search Network i Google Search Network Partners su PPC mreže kojima se plasiraju tekstualni oglasi na svim Google domenima kao i Google-ovim partnerskim websajtovima. Google Display Network je PPC mreža kojom se plasiraju baner oglasi na YouTube domenu i svim Partnerskim websajtovima Google-a. Putem banera se komuniciraju vrednosti proizvoda i/ili usluga sa potencijalnim klijentima dok su online ciljajući ih prema tome koji tip website-a posećuju, koji sadržaj trenutno konzumiraju, kakve su im navike tokom korišćenja Interneta ili kakve pretrage vrše na Google domenima. PPC oglašavanje omogućuje prikaz oglasa proizvoda ili usluga baš kada ih potencijalni klijenti traže putem pretraživača i kontrolu iznosa mesečnog budžeta koji se ulaže. PPC oglasi se baziraju na sistemu naplate po kliku na oglasni prostor, a trošak nastaje tek kada neko klikne na oglas odnosno otvori Internet prezentaciju.

Google, sa svojom partnerskom mrežom, doseže 90% svetskih korisnika Interneta
Korisnici Interneta koji su izloženi vizuelnim banerima, u proseku, će 155% više tražiti termine vezane za oglašavani Brend ili uži segment. Google Display Mreža plasira 180 milijardi prikaza banera svakog meseca (oko 6 milijardi dnevno)
Preko 2 miliona websajtova se nalaze u Google Display mreži