Društvene mreže


Neka se Vaš glas čuje!

Komunicirajte sa Vašim potencijalnim i trenutnim klijentima putem društvenih mreža. Naučite šta ih pokreće i pokažite im da Vam je stalo do njih. Saznajte šta je to što vole vezano za Vaš proizvod i budite povezani.

Dvosmerna komunikacija sa trenutnim i potencijalnim klijentima se može ostvariti putem popularnih društvenih mreža poput Instagram-a, Facebook-a, Twitter-a, LinkedIn-a, Snapchat-a i drugih. Društvene mreže umrežavaju Brend i digitalizuju ga. Profesionalno vođenje naloga na društvenim mrežama jeste osmišljavaje i sprovođenje različitih metoda komunikacije putem odabranih medija, koje imaju za rezultat generisanje publiciteta.

Postoji 2,3 milijarde aktivnih korisnika društvenih mreža
91% maloprodajnih Brendova koristi 2 ili više kanala društvenih mreža
38% organizacija troši više od 20% od ukupnog budžeta za oglašavanje na kanale društvenih mreža sa tendencijom rasta

Facebook je trenutno najpopularnija društvena mreža koja privlači veliku pažnju kada je korporativni nastup u pitanju. Sa preko 500 miliona aktivnih korisnika u svetu, i oko 2 miliona korisnika (okviran podatak) u Srbiji zanimljiv je i uveliko ga koriste mnoge organizacije i marketing menadžeri. Od uvažavanja komplimenata do pomaganja klijentima da reše probleme sve do krizne komunkacije i menadžmenta reputacije, naše community menadžment strategije osiguravaju dovoljno prostora našim klijentima da mogu mirno da se posvete vođenju svog poslovanja.